راهنمای تهیه ی پوستر مقالات

به اطلاع پژوهشگران محترمی که مقاله ی آنها به صورت پوستر پذیرش شده است می رساند طبق نمونه ی پیوست پوستر خود را تهیه کرده و حداکثر تا تاریخ 10 تیر ماه به آدرس info@bugeoconf.ir ارسال نمایند. نکته: ابعاد فایل در اندازه ادامه مطلب