سخنرانان همایش معرفی شدند

سخنرانان دومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری معرفی شدند. اسامی سخنرانان به شرح ذیل اعلام می شود: سخنرانان کلیدی همایش: ۱-دکتر سیدعباس احمدی کرچ عضوهیئت علمی گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران ۲-دکترحمدالله سجاسی قیداری عضوهیئت علمی دانشگاه فردوسی و ادامه مطلب