آخرین مهلت ارسال مقالات و پرداخت هزینه

باسلام واحترام ویژه خدمت همه بزرگواران ۱- آخرین مهلت ارسال مقالات به همایش ۲۵اسفند۱۳۹۸بوده و به هیچ عنوان این مهلت تمدید نخواهد شد. ۲-آخرین مهلت پرداخت هزینه های شرکت درهمایش ۱۵ فروردین ماه۱۳۹۹ می باشد. ۳-با توجه به شرایط کنونی کشور عزیزمان، ادامه مطلب