به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند پس از اعلام نتایج داوری مقالات و پذیرش آن ها، هزینه ی شرکت در همایش می بایست به شرح زیر پرداخت گردد.

سمت شرکت کنندههزینه ی شرکت به صورت حضوریهزینه شرکت به صورت غیر حضوری
اعضای هیات علمی150 هزار تومان250 هزار تومان
دانشجویان100 هزار تومان200 هزار تومان
شرکت آزاد در همایش200 هزار تومان250 هزار تومان

مبالغ بالا برای مقاله اول می باشد که در صورت ارسال مقاله ی دوم 70 درصد و برای مقاله ی سوم 50 درصد هزینه های فوق اخذ خواهد گردید.

نکته: لازم به ذکر است آخرین مهلت پرداخت هزینه ها 2 اسفند 1398 خواهد بود. این تاریخ به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود.

تکمیلی: با توجه به تمدید مهلت ارسال مقالات، آخزین مهلت پرداخت هزینه ها تا 10 اسفند ماه تمدید شد.