شهرستان قاینات دارای ۳ بخش به نام‌های مرکزی،، سده و نیمبلوک،۵ شهر به نام‌های قاین، اسفدن، آرین شهر، خضری دشت بیاض و نیمبلوک و تعداد هشت دهستان و ۱۶۱روستا می‌باشد

وسعت شهرستان بیش از۷۵۰۲ کیلومتر با جمعیت ۱۱۱۳۴۲ نفر می باشد.
شهرستان قاینات دومین شهرستان استان خراسان جنوبی به مرکزیت شهر قاین در شرق ایران و از شرق به شهرستان زیرکوه و از شمال به استان خراسان رضوی، از غرب به شهرستان سرایان و از جنوب یه شهرستان‌های درمیان و بیرجند محدود شده است.
شهرستان در تولیدات کشاورزی استراتژیک از جمله زرشک و زعفران با پتانسیل صادرات جایگاه ویژه ای دارد.
معرفی دانشگاه بزرگمهر
آموزشکده فنی قاین طبق مجوز قطعی شماره 22/2535 تاریخ 1384/3/7 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان اولین آموزشکده اقماری دانشگاه بیرجند در شهر قاین تاسیس شد و با پذیرش 46 دانشجو در رشته های کاردانی مکانیک ماشین آلات و کاردانی کامپیوتر نرم افزار در مهر 1384 با ریاست دکتر محسن فرشاد شروع به فعالیت نمود.
پس از چندین دوره پذیرش دانشجو در دوره کاردانی، آموزشکده فنی قاین موفق به اخذ مجوز پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی مهندسی مکانیک شد که اولین گروه از دانشجویان این رشته در مهرماه 1389 با تعداد 45 مشغول به تحصیل شدند. سپس آموزشکده توانست مجوز پذیرش دانشجو در رشته های کارشناسی مهندسی عمران و کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار را بگیرد و با پذیرش اولین دوره از دانشجویان این رشته ها در مهرماه 1390 و با مجوز شماره 22/61367 تاریخ 1390/5/1 شورای گسترش آموزش عالی آموزشکده فنی قاین به دانشکده فنی مهندسی قاین ارتقاء یافت. همچنین مجوز پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران و رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار از شورای گسترش آموزش عالی اخذ شده است.
در تابستان 1392 دانشکده های علوم انسانی و علوم پایه قاین تاسیس شد که رشته های الهیات-فقه و مبانی حقوق اسلامی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری و همچنین حسابداری در دانشکده  علوم انسانی قاین و رشته های ریاضیات و کاربردها، آمار و کاربردها و علوم کامپیوتر در دانشکده  علوم پایه قاین برای بهمن 1392 پذیرش دانشجو نموده اند.
در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۹۲ نیز شورای گسترش وزارت علوم با تفکیک دانشکده  های مهندسی – پایه و علوم انسانی قاین از دانشگاه بیرجند و ایجاد دانشگاه بزرگمهر موافقت قطعی نمود و در فروردین ماه ۹۳ با انتصاب دکتر محمد حسین شفیعی میم به سمت سرپرست دانشگاه ، این تفکیک عینیت پیدا کرد .
بدین ترتیب هم اکنون دانشگاه بزرگمهر قائنات شامل سه دانشکده  فنی ، علوم انسانی  و علوم پایه  و با داشتن مجوز پذیرش دانشجو در 2 کد رشته کاردانی، 1 کد رشته کارشناسی ناپیوسته و 9 کد رشته کارشناسی پیوسته، بالغ بر 600 دانشجوی در حال تحصیل دارد که با ورودی های مهر ۹۳ این تعداد به حدود هزار نفر افزایش خواهد یافت .