سین برگزاری همایش

سین برگزاری دومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری

برنامهزمان شروع
افتتاحیهتلاوت قرآن08:30
 پخش سرود ملی08:35
 خیرمقدم رئیس دانشگاه و همایش08:40
 ارائه گزارش دبیر همایش08:45
 سخنرانی مهمان ویژه (دکتر محمدرضا حافظ نیا)08:50
 سخنرانی حوزه گردشگری ( دکتر حمداله سجاسی)09:10
 پایان افتتاحیه09:30
– ارائه مقالات شفاهی در قالب محور های همایش10:00 الی 12:00
اختتامیهسخنرانی دبیر اجرایی همایش12:10
 سخنرانی حوزه امنیت (دکتر سیدعباس احمدی)12:15
 سخنرانی حوزه محیط زیست (مهندس محمد درویش)12:35
 قرائت بیانیه پایانی12:55
 پایان اختتامیه13:00

پیام بگذارید