سخنرانان همایش معرفی شدند

سخنرانان دومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری معرفی شدند. اسامی سخنرانان به شرح ذیل اعلام می شود:

سخنرانان کلیدی همایش:

۱-دکتر سیدعباس احمدی کرچ عضوهیئت علمی گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

۲-دکترحمدالله سجاسی قیداری عضوهیئت علمی دانشگاه فردوسی و فعال در حوزه گردشگری واکوتوریسم

۳-مهندس محمددرویش کنشگر وفعال درحوزه محیط زیست وعضوهیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلهاومراتع کشور

مهمان ویژه همایش : دکترمحمدرضاحافظ نیا

  • استاد و مدیر گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس.
  • استاد نمونه دانشگاههای کشور.
  • پژوهشگر برگزیده حوزه علوم انسانی و اجتماعی در کشور.
  • استاد سرآمد آموزشی دانشگاههای کشور.
  • عضو کارگروه برنامه ریزی و گسترش علوم جغرافیایی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

پیام بگذارید