نویسندگان محترم

جهت ارسال مقاله خواهشمند است به موارد ذیل توجه فرمایید:
1.کلیه امور مربوط به مقاله (ارسال مقاله، مشاهده، وضعیت مقاله، پرداخت هزینه و….) از طریق سامانه همایش امکان پذیر است.بنابراین اولین کار ثبت نام در سامانه همایش است برای این کار باید به سایت همایش به آدرس 2nd.bugeoconf.ir قسمت سامانه ارسال مقالات مراجعه شود.
2.رعایت فرمت الزامی است. فرمت را می توانید از سایت همایش دریافت نمایید. لطفا متن خود را در قالب همان فایل فرمت تنظیم کنید.
3.لزومی ندارد که رشته تحصیلی پژوهشگر حتما جغرافیا باشد، مهم انطباق موضوع مقاله با محورهای همایش و البته کیفیت مطلب است.
4.آخرین وضعیت مقاله خود را می توانید در پرتال خود در سامانه همایش مشاهده بفرمایید.
5.در صورتی که وضعیت مقاله به شرط اصلاحات بیان شده باشد اصلاحات از طریق ایمیل برای نویسنده ارسال می شود. در این حالت ایمیل خود را چک کنید و در صورتی که در inbox موجود نبود به قسمت spam ایمیل خود مراجعه نمایید.
6.نویسنده باید اصلاحات مد نظر را انجام دهد و فایل اصلاح شده را در سامانه مجددا بارگذاری کند.
7.مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله بر عهده نویسندگان بوده و همایش در قبال آن مسئولیتی ندارد.
8 رعایت اصول اخلاقی پژوهش الزامی است.

برای دریافت فایل راهنمای نگارش مقالات(فرمت) فایل زیر را دریافت نمایید