اطلاعیه تعویق زمان برگزاری همایش

به اطلاع کلیه ی پژوهشگران ارجمند می رساندبا توجه به شرایط موجود کشورمان و تاکید وزارت علوم؛ کمیته راهبردی همایش ضمن مشورت با هیئت رییسه دانشگاه باتوجه به حضور شرکت کنندگان عزیز از نقاط مختلف کشور؛ تصمیم به تعویق برگزاری همایش گرفته است.
لذا ضمن عذرخواهی از همه بزرگواران؛ برای کلیه هموطنان عزیزمان آرزوی سلامتی وسعادت داریم.
تاریخ دقیق برگزاری همایش در سال ۱۳۹۹ متعاقبا اعلام خواهد شد.

لیست تمامی مقالات پذیرش شده به صورت سخنرانی و پوستر؛ باتوجه به اخرین مهلت ارسال مقالات( پنجشنبه ۸اسفند)؛ در روز جمعه ۹ اسفند روی سایت همایش قرارخواهد گرفت.

دکتر مجید احمدی – دبیرهمایش

پیام بگذارید