تاریخ رویداد
14 اسفند 1398
مکان رویداد
قاین - دانشگاه بزرگمهر
تلفن
05631006000
ایمیل
info@bugeoconf.ir