حمایت سازمان های دولتی و مردم نهاد قاینات و خراسان جنوبی از همایش

باتوجه به پیگیری های لازم ؛ استانداری خراسان جنوبی؛ شهرداری قاین؛ فرمانداری قاینات؛ مرکز رشد واحدهای فناور قاین؛ انجمن برنامه ریزی روستایی خراسان جنوبی؛ موسسه مردم نهاد پالاس قاینات به جمع حامیان همایش پیوستند

برگزاری دومین همایش ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری

دانشگاه بزرگمهر قائنات پس از برگزاری اولین همایش ملی «جغرافیا، محیط زیست ، امنیت و گردشگری» در دی ماه 1395 ، بر آن است دومین دوره این همایش را در تاریخ هفتم اسفندماه 1398 برگزار نماید. از این رو از پژوهشگران محترم ادامه مطلب