حمایت سازمان های دولتی و مردم نهاد قاینات و خراسان جنوبی از همایش

باتوجه به پیگیری های لازم ؛ استانداری خراسان جنوبی؛ شهرداری قاین؛ فرمانداری قاینات؛ مرکز رشد واحدهای فناور قاین؛ انجمن برنامه ریزی روستایی خراسان جنوبی؛ موسسه مردم نهاد پالاس قاینات به جمع حامیان همایش پیوستند

پیام بگذارید