آخرین مهلت ارسال مقالات

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند، آخرین مهلت ارسال فایل کامل مقالات 30 بهمن ماه 1398 بوده و فایل چکیده ی مقالات در این همایش پذیرش نخواهد داشت.

لازم به ذکر است این تاریخ قابل تمدید نخواهد بود.

نکته: مقالاتی که هزینه ی آن ها پرداخت نشده باشد از روند چاپ حذف شده و گواهی به هیچ عنوان صادر نخواهد شد.